บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SET

CFRESH 4.04

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CFRESH ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
Sector: FOOD - อาหารและเครื่องดื่ม
Address: 402 หมู่ 8 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ชุมพร 86000
Website: http://www.seafresh.com
Tel: 0-2637-8888
Email:


หุ้น CFRESH น่าซื้อไหม? : CFRESH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 25.51
(7.32 / 73.32)
12.39
EPS: 0.33
51.43%
P/BV 1.91
1.01 / 2.79
1.73 9.31%
EV/EBITDA 10.61
8.12 / 18.49
10.81 -1.91%
P/S 0.48
0.24 / 0.71
0.54 -13.20%

CFRESH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 16.95 1.53 9.13 0.54
2012 8.31 2.67 8.12 0.71
2013 0.00 2.77 -35.71 0.51
2014 24.99 2.79 9.02 0.46
2015 7.32 1.87 8.49 0.46
2016 15.21 1.98 8.75 0.48
2017 27.02 1.61 18.49 0.39
2018 30.96 1.01 10.98 0.24
2019 0.00 0.43 52.73 0.13
2020 0.00 0.87 111.88 0.21
2021 73.32 1.80 11.88 0.53