บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) SET

CEN 2.30

* ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2564 17:55:46 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CEN ทำธุรกิจอะไร? บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้ 1. บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ถือหุ้นร้อยละ 72.93 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) และ ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Welding Wire) 2. บมจ. เอื้อวิทยา (UWC) ถือหุ้นร้อยละ 37.61 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 3. บจก. เอ็นเนซอล (ENS) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 4. บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 5. บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส (EBM) ถือหุ้นในร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 6. บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ (WJC) ถือหุ้นร้อยละ 94.25 ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ


หุ้น CEN น่าซื้อไหม? : CEN มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 29.64
(9.41 / 48.47)
5.08
EPS: 0.45
82.86%
P/BV 1.00
0.71 / 1.27
1.06 -6.53%
EV/EBITDA 16.09
11.80 / 24.67
7.30 54.63%
P/S 1.13
0.71 / 1.67
1.13 -0.47%

CEN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.41 1.27 13.75 1.67
2011 0.00 0.61 19.13 0.68
2012 48.47 0.71 14.15 0.71
2013 14.84 0.84 24.67 0.87
2014 45.85 1.16 11.80 1.25
2015 0.00 0.59 -15.41 0.98
2016 0.00 0.63 98.35 0.78
2017 0.00 0.43 -26.83 0.44
2018 0.00 0.30 13.12 0.24
2019 0.00 0.21 -1.57 0.21
2020 0.00 0.28 -8.33 0.26