บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) SET

BROCK 1.71

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 17:55:50 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BROCK ทำธุรกิจอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ


หุ้น BROCK น่าซื้อไหม? : BROCK มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 131.63
(62.77 / 279.22)
45.33
EPS: 0.04
65.56%
P/BV 1.40
0.69 / 2.34
1.39 0.40%
EV/EBITDA 105.60
-113.59 / 478.78
28.43 73.08%
P/S 16.11
6.45 / 34.40
6.94 56.92%

BROCK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 70.75 0.75 45.83 8.71
2011 62.77 0.69 47.30 9.22
2012 73.98 1.02 30.59 10.03
2013 75.83 1.12 -113.59 19.76
2014 0.00 1.87 146.68 26.10
2015 279.22 2.25 255.01 34.40
2016 0.00 1.91 287.63 30.71
2017 221.23 2.34 478.78 29.85
2018 258.15 1.69 107.49 15.79
2019 73.40 1.39 70.29 10.78
2020 69.36 1.31 28.74 6.45