บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) SET

BROCK 2.54

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BROCK ทำธุรกิอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ


หุ้น BROCK น่าซือไหม? : BROCK มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 131.63
(62.77 / 279.22)
53.26
EPS: 0.05
59.54%
P/BV 1.40
0.69 / 2.34
2.07 -48.33%
EV/EBITDA 105.60
-113.59 / 478.78
34.69 67.15%
P/S 16.11
6.45 / 34.40
10.31 36.01%

BROCK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 70.75 0.75 45.83 8.71
2011 62.77 0.69 47.30 9.22
2012 73.98 1.02 30.59 10.03
2013 75.83 1.12 -113.59 19.76
2014 0.00 1.87 146.68 26.10
2015 279.22 2.25 255.01 34.40
2016 0.00 1.91 287.63 30.71
2017 221.23 2.34 478.78 29.85
2018 258.15 1.69 107.49 15.79
2019 73.40 1.39 70.29 10.78
2020 69.36 1.31 28.74 6.45