บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET

BCT 51.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BCT ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนแบล็คทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายชนิด เช่น สี หมึกพิมพ์ แบตเตอร์รี่ ตัวนำไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ
Sector: PETRO - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
Address: อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12, 888/122,128 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Website: http://www.birlacarbon.com
Tel: 0-2253-6745-54
Email:


หุ้น BCT น่าซื้อไหม? : BCT มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 7.61
(5.25 / 10.34)
3.57
EPS: 14.29
53.09%
P/BV 0.76
0.56 / 1.02
0.61 19.84%
EV/EBITDA 8.85
3.85 / 28.67
2.11 76.17%
P/S 1.65
0.67 / 3.81
1.43 13.00%

BCT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 7.48 0.77 10.38 0.67
2012 9.48 0.91 9.20 0.91
2013 10.34 0.86 28.67 3.81
2014 5.92 0.70 6.51 0.97
2015 7.30 0.65 6.33 1.09
2016 9.06 0.56 6.23 1.25
2017 6.41 0.73 3.96 1.77
2018 5.42 1.02 5.90 2.10
2019 5.25 0.71 3.85 1.40
2020 2.78 1.47
2021 9.45 0.70 7.51 2.50
2022 2.52 1.38