บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET

BCT 46.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BCT ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนแบล็คทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายชนิด เช่น สี หมึกพิมพ์ แบตเตอร์รี่ ตัวนำไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ


หุ้น BCT น่าซือไหม? : BCT มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 7.43
(5.25 / 10.34)
5.20
EPS: 8.94
29.98%
P/BV 0.81
0.56 / 1.19
0.64 20.99%
EV/EBITDA 8.72
3.85 / 28.67
3.76 56.89%
P/S 1.40
0.66 / 3.55
1.57 -12.40%

BCT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 7.60 1.19 6.19 1.11
2011 7.48 0.77 10.38 0.66
2012 9.48 0.91 9.20 0.88
2013 10.34 0.86 28.67 3.55
2014 5.92 0.70 6.51 0.93
2015 7.30 0.65 6.33 1.04
2016 9.06 0.56 6.23 1.21
2017 6.41 0.73 3.96 1.45
2018 5.42 1.02 5.90 1.86
2019 5.25 0.71 3.85 1.29
2020 2.78 1.33