ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) SET

BAY 32.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BAY ทำธุรกิจอะไร? ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ธนาคาร บริษัทย่อยและการร่วมค้ารวม 23 บริษัท (กรุงศรี กรุ๊ป) มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 75,741 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 73,558 ล้านบาท
Sector: BANK - ธนาคาร
Address: 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
Website: http://www.krungsri.com
Tel: 0-2296-2000, 0-2683-1000
Email:


หุ้น BAY น่าซื้อไหม? : BAY มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 13.27
(6.81 / 24.22)
6.83
EPS: 4.69
48.55%
P/BV 1.36
0.81 / 2.12
0.73 46.28%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.18
1.58 / 2.90
1.92 12.16%

BAY P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 12.10 1.32 0.00 1.90
2012 17.40 1.81 0.00 2.43
2013 12.66 1.54 0.00 2.06
2014 24.22 2.12 0.00 2.90
2015 12.53 1.18 0.00 2.09
2016 13.78 1.45 0.00 2.67
2017 12.89 1.33 0.00 2.41
2018 11.54 1.19 0.00 2.07
2019 6.81 0.84 0.00 1.58
2020 8.81 0.81 0.00 1.73
Q1/2022 0.00 1.92