บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET

AYUD 43.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:55:27 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AYUD ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Sector: INSUR - ประกันภัยและประกันชีวิต
Address: อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7, 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Website: http://www.ayud.co.th
Tel: 0-2657-2970
Email:


หุ้น AYUD น่าซื้อไหม? : AYUD มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.39
(4.66 / 52.56)
13.00
EPS: 3.35
29.30%
P/BV 1.06
0.77 / 1.33
1.14 -7.65%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.78
1.94 / 4.04
3.00 -7.87%

AYUD P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 12.11 0.80 0.00 1.94
2012 0.00 1.28 0.00 2.78
2013 17.59 1.21 0.00 2.16
2014 4.66 1.33 0.00 2.07
2015 10.85 1.32 0.00 3.10
2016 13.92 1.03 0.00 2.88
2017 16.82 1.08 0.00 3.28
2018 20.99 1.30 0.00 4.04
2019 22.70 0.81 0.00 3.25
2020 52.56 0.77 0.00 2.35
2021 11.68 0.94 0.00 2.74