บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) mai

ARIP 0.82

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 18:01:12 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ARIP ทำธุรกิจอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1)ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 2)ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 3)ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล
Sector: -
Address: 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320
Website: http://www.aripplc.com
Tel: 0-2642-3400
Email:


หุ้น ARIP น่าซื้อไหม? : ARIP มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 221.01
(10.92 / 1362.26)
63.56
EPS: 0.01
71.24%
P/BV 1.93
0.89 / 2.88
1.78 7.65%
EV/EBITDA 17.40
-65.89 / 132.39
97.64 -461.23%
P/S 1.85
0.90 / 3.05
3.05 -65.12%

ARIP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 10.92 2.19 11.46 2.05
2012 42.05 2.88 11.84 2.46
2013 14.95 2.00 9.18 0.90
2014 1362.26 2.53 -65.89 1.92
2015 0.00 1.94 75.14 1.19
2016 0.00 1.85 5.89 1.96
2017 33.99 1.59 9.43 1.98
2018 83.48 0.89 9.61 1.33
2019 120.07 0.89 21.15 1.10
2020 0.00 0.97 18.02 0.87
Q1/2022 100.34 2.45 132.39 3.05