บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) mai

ARIP 0.92

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ARIP ทำธุรกิอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1)ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 2)ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 3)ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล


หุ้น ARIP น่าซือไหม? : ARIP มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 211.23
(10.92 / 1362.26)
120.20
EPS: 0.01
43.10%
P/BV 1.62
0.89 / 2.88
2.07 -27.68%
EV/EBITDA 2.36
-65.89 / 21.15
43.36 -1,737.06%
P/S 1.80
0.90 / 2.68
1.90 -5.95%

ARIP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 22.15 0.00 12.09 2.68
2011 10.92 2.19 11.46 2.05
2012 42.05 2.88 11.84 2.43
2013 14.95 2.00 9.18 0.90
2014 1362.26 2.53 -65.89 1.92
2015 0.00 1.94 75.14 1.19
2016 0.00 1.85 5.89 1.96
2017 33.99 1.59 9.43 1.98
2018 83.48 0.89 9.61 1.33
2019 120.07 0.89 21.15 1.10
2020 0.00 0.97 18.02 0.87