บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) sSET

APURE 5.55

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น APURE ทำธุรกิจอะไร? เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
Sector: FOOD - อาหารและเครื่องดื่ม
Address: อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: http://www.apureholdings.com
Tel: 0-2516-0941-45
Email:


หุ้น APURE น่าซื้อไหม? : APURE มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 3,567.21
(8.53 / 35542.21)
18.94
EPS: 0.29
99.47%
P/BV 1.57
0.46 / 3.47
2.47 -57.73%
EV/EBITDA 9.50
4.59 / 16.32
12.81 -34.83%
P/S 1.16
0.43 / 2.97
2.27 -96.14%

APURE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 1.41 13.51 0.49
2012 14.05 2.73 16.32 1.00
2013 35542.21 1.32 15.89 0.70
2014 18.56 1.84 10.17 0.99
2015 14.47 1.10 8.34 1.16
2016 13.56 1.65 7.46 1.51
2017 10.90 1.21 6.97 1.13
2018 12.47 0.73 4.86 0.67
2019 17.75 0.46 4.80 0.43
2020 8.53 1.15 4.59 1.02
2021 19.60 3.47 15.62 2.97