บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) sSET

APURE 8.40

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น APURE ทำธุรกิอะไร? เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด


หุ้น APURE น่าซือไหม? : APURE มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 3,961.39
(8.53 / 35542.21)
24.01
EPS: 0.35
99.39%
P/BV 1.35
0.46 / 2.73
4.25 -213.78%
EV/EBITDA 8.82
4.59 / 16.32
19.10 -116.52%
P/S 0.96
0.43 / 1.51
4.01 -320.03%

APURE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 1.27 -42.26 0.51
2011 0.00 1.41 13.51 0.49
2012 14.05 2.73 16.32 1.00
2013 35542.21 1.32 15.89 0.70
2014 18.56 1.84 10.17 0.99
2015 14.47 1.10 8.34 1.16
2016 13.56 1.65 7.46 1.51
2017 10.90 1.21 6.97 1.13
2018 12.47 0.73 4.86 0.67
2019 17.75 0.46 4.80 0.43
2020 8.53 1.15 4.59 1.01