บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) SET

AMC 6.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AMC ทำธุรกิอะไร? ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด


หุ้น AMC น่าซือไหม? : AMC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 14.50
(4.74 / 35.44)
4.44
EPS: 1.39
69.38%
P/BV 0.66
0.45 / 1.23
1.09 -65.15%
EV/EBITDA 16.67
7.20 / 66.37
4.92 70.48%
P/S 0.22
0.13 / 0.44
0.59 -174.46%

AMC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.39 0.64 13.43 0.19
2011 6.49 0.58 11.48 0.14
2012 12.10 0.64 7.75 0.14
2013 4.74 0.64 7.20 0.21
2014 35.44 0.71 27.04 0.26
2015 0.00 0.45 -17.95 0.16
2016 8.44 1.23 7.85 0.44
2017 9.47 0.73 10.39 0.27
2018 10.28 0.45 66.37 0.13
2019 32.68 0.46 7.30 0.16
2020 14.97 0.52 7.85 0.22