บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) SET

AKR 1.07

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AKR ทำธุรกิอะไร? ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อมบำรุงรักษา รับออกแบบติดตั้งรวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


หุ้น AKR น่าซือไหม? : AKR มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 34.80
(6.36 / 126.40)
11.96
EPS: 0.09
65.63%
P/BV 2.03
0.72 / 3.60
1.28 36.81%
EV/EBITDA 11.02
-8.00 / 45.09
7.45 32.41%
P/S 0.81
0.45 / 1.62
1.05 -29.42%

AKR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 1.42 -45.56 0.51
2011 0.00 1.99 11.83 0.28
2012 31.96 3.52 6.75 0.45
2013 13.10 3.60 2.78 0.59
2014 6.36 2.66 15.24 1.62
2015 21.52 1.48 10.11 0.88
2016 33.59 1.28 45.09 0.93
2017 0.00 1.20 11.33 0.82
2018 126.40 0.92 -8.00 0.71
2019 0.00 0.86 8.66 0.48
2020 10.65 0.72 5.19 0.48