บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) SET

AHC 17.40

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:54:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AHC ทำธุรกิจอะไร? โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
Sector: HELTH - การแพทย์
Address: 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
Website: http://www.aikchol.com
Tel: 0-3827-3840-7, 0-3879-2500, 0-3879-2555
Email:


หุ้น AHC น่าซื้อไหม? : AHC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 21.09
(10.87 / 33.06)
7.79
EPS: 2.23
63.07%
P/BV 2.43
1.17 / 4.19
1.36 44.03%
EV/EBITDA 12.28
5.08 / 20.78
5.72 53.42%
P/S 2.07
0.89 / 3.48
1.44 30.19%

AHC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 10.87 1.17 5.08 0.89
2012 16.59 2.75 9.58 2.08
2013 15.74 2.68 9.77 2.08
2014 22.82 3.54 15.50 2.80
2015 33.06 4.19 20.78 3.48
2016 28.63 3.85 18.86 3.31
2017 28.37 2.42 14.91 2.16
2018 17.11 1.74 9.83 1.59
2019 17.83 1.68 9.90 1.58
2020 28.70 1.34 14.40 1.47
2021 12.32 1.37 6.48 1.30