บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) SET

AHC 15.80

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:54:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AHC ทำธุรกิอะไร? โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ


หุ้น AHC น่าซือไหม? : AHC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 20.93
(10.47 / 33.06)
12.09
EPS: 1.31
42.23%
P/BV 2.41
1.13 / 4.19
1.35 43.94%
EV/EBITDA 12.22
5.08 / 20.78
8.20 32.89%
P/S 2.03
0.89 / 3.48
1.64 18.96%

AHC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.47 1.13 5.80 0.89
2011 10.87 1.17 5.08 0.89
2012 16.59 2.75 9.58 2.08
2013 15.74 2.68 9.77 2.08
2014 22.82 3.54 15.50 2.80
2015 33.06 4.19 20.78 3.48
2016 28.63 3.85 18.86 3.31
2017 28.37 2.42 14.91 2.16
2018 17.11 1.74 9.83 1.59
2019 17.83 1.68 9.90 1.58
2020 28.70 1.34 14.40 1.47