บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET

AFC 12.10

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AFC ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้าและถักผ้า มีผลิตภัณฑ์และบริการหลัก 5 ประเภท 1. เม็ดไนล่อน (Nylon Chip) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแหอวน 2. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) ใช้ในการทอผ้า และผลิตด้ายยืด 3. เส้นด้ายยืด (Textured Yarn) ใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า 4. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์และผ่านการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ 5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้า (Service) ให้บริการแก่โรงงานอื่น


หุ้น AFC น่าซือไหม? : AFC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 26.87
(5.16 / 39.96)
13.46
EPS: 0.90
49.90%
P/BV 0.33
0.19 / 0.39
0.46 -38.55%
EV/EBITDA 18.85
0.94 / 47.48
15.99 15.17%
P/S 0.29
0.14 / 0.49
0.94 -220.50%

AFC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 32.59 0.19 0.94 0.14
2011 5.16 0.37 3.40 0.22
2012 0.00 0.31 -42.04 0.21
2013 22.03 0.36 22.26 0.32
2014 34.60 0.35 20.16 0.30
2015 0.00 0.56 -13.39 0.66
2016 0.00 0.40 -48.84 0.54
2017 39.96 0.39 47.48 0.49
2018 0.00 0.31 264.87 0.38
2019 0.00 0.31 -25.61 0.42
2020 0.00 0.25 -11.75 0.49