บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET

ACC 1.48

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:54:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ACC ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและออกแบบพัดลมซึ่งมีโคมไฟประกอบเข้ากับพัดลมเป็นเครื่องตกแต่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunlight, COMPASS EAST และAir-le-ganceผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูง
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวน์เวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
Website: http://acc-plc.com
Tel: 0-2219-1642
Email:


หุ้น ACC น่าซื้อไหม? : ACC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 57.47
(8.02 / 181.00)
30.35
EPS: 0.05
47.19%
P/BV 1.04
0.76 / 1.31
3.17 -204.32%
EV/EBITDA 28.83
3.11 / 86.69
11.87 58.82%
P/S 6.28
1.67 / 10.60
15.50 -146.93%

ACC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 8.02 1.04 3.11 10.60
2012 77.70 0.97 86.69 6.82
2013 46.22 1.31 7.95 8.60
2014 22.14 1.13 44.09 5.72
2015 0.00 1.50 -11.09 10.58
2016 181.00 1.04 16.45 4.25
2017 0.00 0.83 16.56 1.98
2018 9.71 0.76 14.67 1.67
2019 0.00 1.28 25.55 3.05
2020 0.00 1.31 141.24 4.81
2021 0.00 4.99 184.76 20.42