A

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET

A 4.98

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:54:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น A ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok


หุ้น A น่าซือไหม? : A มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 66.92
(4.72 / 269.98)
24.90
EPS: 0.20
62.79%
P/BV 1.61
1.11 / 1.95
1.46 9.49%
EV/EBITDA 36.38
9.26 / 71.68
1971.69 -5,319.17%
P/S 1.52
0.83 / 2.71
0.85 43.76%

A P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 4.72 1.20 9.26 0.83
2011 27.02 1.11 30.17 1.67
2012 41.62 1.28 34.00 1.73
2013 126.58 1.71 71.68 2.71
2014 269.98 1.87 58.68 2.09
2015 28.03 1.95 31.65 1.10
2016 23.29 1.87 25.18 1.31
2017 60.72 1.93 34.11 1.28
2018 69.18 1.92 47.27 1.61
2019 0.00 1.88 299.71 2.02
2020 18.09 1.29 21.82 0.85