บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET

3K-BAT 0.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565 17:54:57 สถานะตลาด : Closed

หุ้น 3K-BAT ทำธุรกิจอะไร? ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ 3) แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ 4) แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ 5) แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ และ 6) แบตเตอรี่แสงสว่าง
Sector: AUTO - ยานยนต์
Address: 387 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
Website:
Tel: 0-2709-3535
Email:


หุ้น 3K-BAT น่าซื้อไหม? : 3K-BAT มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 53.62
(45.00 / 62.24)
35.37
EPS: 0.00
34.04%
P/BV 2.93
2.81 / 3.04
2.56 12.48%
EV/EBITDA 89.63
17.43 / 161.83
15.51 82.70%
P/S 1.23
1.14 / 1.32
4.01 -226.73%

3K-BAT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2020 62.24 3.04 161.83 1.32
2021 45.00 2.81 17.43 1.14
2022 53.89 4.20