บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) mai

2S 6.40

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น 2S ทำธุรกิอะไร? แปรรูปเหล็กรูปพรรณ และจัดหาเหล็กรูปพรรณเพื่อจำหน่าย


หุ้น 2S น่าซือไหม? : 2S มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.98
(5.61 / 48.55)
4.41
EPS: 1.45
66.02%
P/BV 1.19
0.66 / 2.11
1.48 -24.85%
EV/EBITDA 8.13
0.00 / 15.60
3.67 54.84%
P/S 0.23
0.00 / 0.52
0.59 -160.91%

2S P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.30 1.09 8.26 0.22
2011 9.59 0.96 8.08 0.16
2012 14.46 0.99 10.68 0.15
2013 9.12 1.03 8.74 0.17
2014 18.93 1.61 15.60 0.27
2015 48.55 1.02 12.36 0.21
2016 7.53 2.11 5.64 0.52
2017 6.83 1.65 6.32 0.44
2018 5.61 0.78 8.26 0.19
2019 7.93 0.66 5.45 0.17
2020 5.92 1.14 0.00 0.00