บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) mai

2S 5.90

* ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2564 17:11:19 สถานะตลาด : Closed

หุ้น 2S ทำธุรกิจอะไร? แปรรูปเหล็กรูปพรรณ และจัดหาเหล็กรูปพรรณเพื่อจำหน่าย


หุ้น 2S น่าซื้อไหม? : 2S มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 12.98
(5.61 / 48.55)
5.59
EPS: 1.06
56.93%
P/BV 1.19
0.66 / 2.11
1.47 -24.00%
EV/EBITDA 8.13
0.00 / 15.60
4.46 45.12%
P/S 0.23
0.00 / 0.52
0.54 -140.52%

2S P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.30 1.09 8.26 0.22
2011 9.59 0.96 8.08 0.16
2012 14.46 0.99 10.68 0.15
2013 9.12 1.03 8.74 0.17
2014 18.93 1.61 15.60 0.27
2015 48.55 1.02 12.36 0.21
2016 7.53 2.11 5.64 0.52
2017 6.83 1.65 6.32 0.44
2018 5.61 0.78 8.26 0.19
2019 7.93 0.66 5.45 0.17
2020 5.92 1.14 0.00 0.00